The Elephant Poster

Elefanten er klassificeret som en sårbar art. I Afrika dræber krybskytter mere end 20.000 elefanter om året, hvilket har fået bestanden til at falde drastisk gennem mange år.

For at kunne beskytte elefanterne, er det nødvendigt at bevare deres naturlige levesteder, og at beskytte dem fra krybskytterne, gennem bl.a. at uddanne park rangers.

Hvordan hjælper The Elephant Poster?

50% af alle indtægter, kun fratrukket fragt, fra salget af plakaten, doneres til organisationer der aktivt arbejder med at beskytte de udrydningstruede elefanter.

De øvrige 50% dækker bl.a. produktion af plakater og rammer, administration, løn, klimakompensering og vores arbejde med at udbrede kendskabet til projektet, herunder markedsføring.

Vores mål er at nå 1.000.000 kr. i donationer i 2021, hvilket kræver at vi sælger cirka 20 plakater om dagen.